Hofstad Calculaties & Advies is gespecialiseerd in het opstellen van bouwkostencalculaties voor projecten in de diverse fases van het bouwproces. De calculatiewerkzaamheden bestaan o.a. uit:

Bij het opstellen van bouwkostencalculaties wordt altijd gekeken naar de uitvoerbaarheid en maakbaarheid van de projecten en evt. te realiseren besparingen en alternatieven.  

Voor het opstellen van bouwkostencalculaties maken wij gebruik van de calculatiepakketten IBIS-trad en WP-Calc.  De opgestelde begrotingen kunnen in het formaat van deze calculatiepakketten naar u toegezonden worden zodat u ze direct in uw eigen calculatiepakket kunt inlezen en gebruiken. Tevens kunnen wij de begrotingen exporteren naar CUF formaat waardoor de calculaties zijn te importeren in andere calculatieprogramma’s die geschikt zijn voor het importeren van CUF bestanden. Bent u niet in het bezit van een calculatieprogramma  kunnen we de begroting converteren naar PDF formaat of Microsoft Excell. Het ontvangen van een papieren uitdraai van de begrotingen behoort natuurlijk ook nog steeds tot de mogelijkheden.

Het bepalen van de hoeveelheden voor de calculaties gebeurd digitaal door deze met BleuBeam te meten en arceren op PDF tekeningen. Hierdoor zijn de hoeveelheden uit de calculatie ook terug te vinden op tekening waardoor direct inzichtelijk is hoe hoeveelheden bepaald zijn. Deze gearceerde PDF tekeningen kunnen wij met de calculatie naar u toezenden waardoor u nog beter inzicht heeft in het project als de werkvoorbedreiding wordt opgestart.

Naast het opstellen van bouwkosten begrotingen kunt u bij ons ook terecht voor het controleren van begrotingen van derden, ramingen t.b.v. hypotheek / financiering van uw bouwplannen, schadeherstelkosten begrotingen voor  verzekeringen en advies over kosten en besparingen tbv. uw bouwprojecten.

Opstellen SO-, VO-, en DO-ramingen

Een bouwproject start in het algemeen met een plan of wens van het te bouwen project. Dit plan wordt via een schetsontwerp, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp uitgewerkt tot het te bouwen project. Vaak is al in deze vroege fases behoefte aan inzicht in de bouwkosten.

Hofstad Calculaties & Advies kan hierin voorzien door het opstellen van voorlopige ontwerp of definitieve ontwerp ramingen. Deze ramingen worden opgezet volgens de NL-SfB elementenmethode waarbij de elementen worden afgeprijsd dmv. marktconforme kengetallen per eenheid. Deze ramingen geven bij een nog niet geheel uitgewerkt ontwerp snel al een goede benadering van de bouwkosten.

Inzicht in bouwkosten

Het opstellen van VO- en DO-ramingen wordt door Hofstad Calculaties & Advies ook vaak uitgevoerd in opdracht van particulieren die inzicht moeten geven in de bouwkosten voor hun hypotheek of financiering van de bouwplannen bij de bank of hypotheekverstrekker.

Mocht er nog eerder in het proces behoefte zijn aan een indicatie van de bouwkosten dan kunnen wij hiervoor de bouwkosten in kaart brengen o.b.v. de bouwkosten per m2 bruto vloeroppervlak of m3 bruto inhoud.

Opstellen directie, en inschrijfbegrotingen

De laatste stap voordat een bouwproject echt van start gaat is de overeenkomst tussen aannemer en opdrachtgever. Uiteraard is het hierbij van beide kanten van belang dat er duidelijkheid is over de bouwkosten.

Door het opstellen van een open begroting o.b.v. Stabu codering worden de bouwkosten van projecten berekend. Dit gebeurd uiteraard met actuele uurlonen en materiaalprijzen.

Opstellen van afbouw begrotingen

U kunt bij Hofstad Calculaties & Advies ook terecht voor het uittrekken en opstellen van begroting voor specifieke werkzaamheden die u als onderaannemer uitvoert. Zo maken wij al jaren calculaties voor diverse stukadoors en schildersbedrijven.

In overleg wordt dan bekeken of Hofstad Calculaties & Advies de werkzaamheden ook voorziet van prijzen of dat wij alleen de hoeveelheden bepalen waarna opdrachtgevers hier een eigen offerte mee uit kunnen brengen.

Controleren bouwkostenbegrotingen van derden

Heeft u zelf geen of niet voldoende kennis van bouwen maar heeft u wel voor uw bouwproject een begroting ontvangen dan kunnen wij deze voor u controleren. Hierbij bekijken wij dan of de begroting marktconform is door te kijken naar de gehanteerde normen, uurlonen en materiaalprijzen.

Tevens kijken wij obv. de bouwtekeningen of er zaken in de begroting voorkomen die niet overeenkomen met het ontwerp.